Ehl-i Sünnet Müdafaası

Ehl-i Sünnet Müdafaası

Bu sayfayı hazırlamaktaki maksadım "Ehl-i sünnetin müdafaası" için bir bilgi ve belge bankası meydana getirmektir. Faydalı olacağı ümidi ile başladım. Allahü teâlâ hâlis niyet, hayırlı netice ve muvaffakıyet nasib etsin. Bu sayfayı ziyaret eden kardeşlerimden hayır dualarını istirham ederim. (Daha fazla bilgi için sayfanın altına bakınız.)

22 Ocak 2012 Pazar

Mehmet Talü'ye Cevap: Salevâtı Kısaltarak Yazmak

Mehmet Talü kendisine sorulan bir soruya şöyle cevap vermiş:

http://dinimeseleler.org/soru-a-cevap.html?id=1419&lang=tr&subtask=allq&task=q

Soru: Efendimizin adı anılınca s.a. gibi kısaltmalar kullanmak doğru mudur? Bir arkadaşım bizleri uyardı. S.A. kürtçede köpek anlamına geliyormuş.
Cevap: Bu kısaltmalar yazıda gerçekleşmektedir. Zaten konuşurken bu şekilde kısaltma yapılmaz. Yazıda bu kısaltmalar mutlaka Hz.Muhammed, Hz.Peygamberimiz, Resulullah, Efendimiz tabirlerinin peşine geldiği için sözünü ettiğiniz durum gibi bir sakınca doğurmaz. Çünkü böyle bir kısaltmadan biz şunu anlarız: Bunu yazan burada salâvat getirmiş ve de getirilmesi gerektiğini bize işaret olarak yazmıştır.

Talü'nün sözü burada bitti.  Mehmet Talü'nün burada yazdığı görüşün kaynağı nedir? Eğer, bu Talü'nün şahsi görüşüyse, bir kıymeti yoktur. Eğer nakle dayanıyorsa, muteber bir kitapdan naklettiyse, bunu niye yazmıyor? Okuyucular bu tür "kaynaksız" cevaplara itibar etmemeli, sual sorduğu kişiden mutlaka kaynak göstermesini beklemelidir.

Nişancızâde Muhammed bin Ahmed rahimehullah (vefatı h.1031/m.1622) Osmanlı Devleti zamanında Edirne kadısı idi. Mir'ât-ı Kâinât kitabında diyor ki:

"Âlimler demişlerdir ki, bilgisiz kâtibler ve yazıdan üşenenlerin S.A.V. yahud A.S. yazmaları uygun olmayıp, kesinlikle bundan sakınmak lâzımdır." (Mir'ât-ı Kâinât, Berekat Yayınevi, c. 1, s. 642)

İmam-ı Birgivî rahimehullah (vefatı h.981/m.1573) diyor ki:

"Resulullah'ın sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem ve sair Peygamberlerin aleyhimüsselam ism-i şerifi zikrolununca salavat getirin ve bu mübarek isimleri yazdığınız zaman kısaltılmış bir işaretle iktifa etmeyin, olduğu gibi yazın." (Birgivî  Vasiyetnamesi, Bedir Yay., s.55)

Kâdîzâde Ahmed efendi rahimehullah (vefatı h.1197/m.1783), İmam-ı Birgivî’nin kitabının şerhinde şöyle diyor:

"(Kitap yazarken de yazmalı, işaretle iktifa etmemelidir.) Çünkü, mekruhdur demişlerdir." (Birgivî Vasiyetnâmesi Şerhi, Bedir Yayınevi, s.226)


 


Murat Yazıcı

Hiç yorum yok:

Yazıların Kaynakları

Bu sayfadaki yazılar genel olarak şu iki kategoriden birine girmektedir:
1. Gazete, dergi veya kitaplardan alınmış kısımlar veya makaleler. Bunların yazarları ve hangi kaynaktan alındığı açıkca belirtilmiştir. İstifadeli olduğunu ve mühim bilgiler ihtiva ettiğini düşündüğüm yazıları -muhtevalarını değiştirmeden- buraya aldım. Bu tür yazılarda ifade edilen görüşler yazarlarına aittir.
2. Kendi araştırmalarıma dayanan, çeşitli kitaplardan ve makalelerden istifade edilerek derlenmiş yazılar. İstifade edilen kaynaklar listelendikten sonra genellikle "Hazırlayan: Murat Yazıcı" ifadesi yazının sonuna eklenmiştir.
Bu sayfadaki yazıların mühim bir kısmını çeşitli forumlarda yayınlamıştım. Bu tür yazılarımı düzeltmeler ve ilaveler yaparak burada toparladım. Gerektiğinde eski yazılara yeni belge ve bilgiler ekliyorum.
Not: Sayfanın sol üst köşesindeki rakam, 3 Ocak 2009'dan bu yana bu sayfanın kaç kere görüntülendiğini göstermektedir. Bu rakama blog yöneticisinin girişleri dahil değildir.

Yazıların Kullanım ve Dağıtımı Hakkında

Bu sayfadaki yazıları kopyalayabilir ve kullanabilirsiniz. Buradaki herhangi bir yazıyı başka bir sitede yayınlarsanız, bu sayfaya ( http://muratyazici.blogspot.com/ ) bağlantı vermenizi rica ederim. Zamanla ilave başlıklar eklemenin yanı sıra, mevcut başlıklara da yeni belgeler eklemeyi planlıyorum. Bu sayfaya bağlantı verildiği takdirde, her okuyucu ilgilendiği yazının en yeni haline ulaşma imkânına sahip olacaktır.

İrtibat

Teklif, tavsiye, düzeltme ve ikazlarınızı (E-mail) adresimi kullanarak bana duyurabilirsiniz: yazici.murat95@yahoo.com.tr. Yazdıklarınızı başkalarının da görmesini isterseniz, ilgili yazıya "yorum" gönderebilirsiniz. Yorumlar gönderildikten ancak bir süre sonra sayfada yayınlanabilmektedir. (Not: Soru sormak için lütfen yorum göndermeyiniz; yorumların çoğunu yayınlayamıyorum. Ancak e-mail mesajlarının hepsine cevap veriyorum.)